Råtobak- gör dina egna tobaksprodukter

Tobak är en råvara som alla känner till som innehållet i produkter som snus, cigaretter och cigarrer är baserade på. Däremot kanske inte alla vet vad råtobak är. Det är en obehandlad tobaksprodukt som är ren och fri från kemikalier och andra tillsatser. Råtobak är en vara som de flesta rökare eller snusare antagligen aldrig kommer i kontakt med. Här kommer du att få reda på mer om råtobak, och hur man själv kan göra sina egna tobaksprodukter.

Varför använda råtobak?
Att välja att konsumera tobaksprodukter som är gjorda av råtobak är ett bra val på många sätt. Dels för att det är roligt att egenhändigt tillverka sina cigaretter eller sitt eget snus. Det blir ett pyssel som är enkelt och som du kan vara stolt över. En annan aspekt är förstås att du på så sätt vet exakt vad det är du får i dig. De produkter du köper har vanligtvis diverse tillsatser, något du slipper när du gör dina egna av råtobak.

Få tag i råtobak
Det du behöver för att göra dina egna tobaksprodukter är att få tag i råtobak. Det är inte en särskilt stor investering, och du kan dessutom spara upp till 78% av kostnaden mot när du köper snus och cigaretter färdiga.

Det finns hemsidor där du enkelt och till en låg kostnad kan beställa råtobak. För mer information kan du exempelvis gå in på www.pgw.se/tobak/ratobak.html. Man kan beställa tobak online av varierande kvantitet och kvalitet: oftast får man vad man betalar för.