Information om rostfritt stål

Rostfritt stål innehåller 12 %, eller mer, krom. Ett korrosionsangrepp angrepp sker, det vill säga när rost bildas, i samband med att järnet i stålet binder sig samman med syret i luften. När det finns minst 12 % krom i stålet så binder sig syret med kromet istället för järnet. Då bildas ett lager som är otroligt tunt, det kallas för det passiva skiktet. Om skiktet skulle förstöras/skadas så bildas det nytt om det finns syre tillgängligt. Det behövs en ytterst liten mängd syre för att skiktet ska byggas upp igen.

Korrosionsresistansen och legeringsämnen
Korrosionsresistansen ökar i samband med att kromhalten ökar, upp till 20%. Korrosionsresistansen är alltså styrkan hos det passiva skiktet. Korrosionsegenskaperna kan öka ytterligare med hjälp av andra legeringsämnen som tillexempel nickel, koppar, kväve och molybden. Med olika sammansättningar så får stålet olika kristallstrukturer och där med olika egenskaper som seghet, mekanisk bearbetning, formning, svetsbarhet och hållfasthet.

Kristallstrukturer
När man pratar om kristallstrukturer så brukar man dela in dem i fyra olika kategorier. Dessa kategorier är fyra huvudtyper som man skiljer på ferritiska, austenitiska, austenit-ferritiska och martensitiska rostfria stål. Autentiska stål är den vanligaste typen som tillverkas och det största användningsområdet är till arkitektoniska ändamål. Ferritiska rostfria stål innehåller mellan 12 och 17 % krom och hushållsvaror och inomhusprodukter är ofta tillverkade av det.