Förskola i Stockholm

Att välja förskola i Stockholmsområdet är lättare sagt än gjort. Trygghet och kvalitet är ord som många föräldrar värdesätter, vilket avspeglar sig i förskolornas pedagogiska koncept. Att barnet trivs är såklart en förutsättning för att barnet också utvecklas. Idag satsar förskolan därför mycket på att skapa inspirerande miljöer och stimulerande aktiviteter som barnen både kan glädjas av och ha nytta av i framtiden. Barnen bli alltmer involverade i undervisningen, vilket är tänkt att öka barnens lust för att lära.

Typ av förskolor
Alla förskolor är unika, inte minst för att varje barn är unikt. Trots att varje förskola har sin egen pedagogiska modell följs de åt av gemensamma värdegrunder. Det är en självklarhet att varje skola ska vara öppen för alla och att alla barn behandlas lika. Lika självklart är det att skolan och pedagogerna anpassar sina rutiner efter barnets särskilda behov. Samtidigt finns det fall då barn mår bättre av att gå i en specialskola, till exempel om de har nedsatt syn eller hörsel.

Köa till förskolan
Innan du väljer förskola kan du med fördel besöka de olika skolorna. Många förskolor har så kallat Öppet Hus då alla är välkomna. I annat fall är det rekommenderat att först ta kontakt med skolan och komma överens om en besökstid för dig och ditt barn. Själva antagningsproceduren sker oftast via kommunen. På http://www.inspira-fos.se/forskolor/forskolor/satelliten/ hittar du en rad olika förskolor i Stockholmsområdet som du kan köa till genom att gå in på din kommuns hemsida.