AC-systemet används året runt

AC är inte bara viktigt att ha i bilen på sommaren utan även på vintern. Trots att det är mer aktuellt på sommaren så startas bilens AC på vintern. Anledningen är få bort fukt samt att öka produktionen av varm torr luft som kan värma upp rutorna. På sommaren används AC för att kyla ner bilen som annars kan bli överhettad.

Se över ditt AC-system
Det är inte många som tänker på att underhålla sitt AC-system. Inte förrän det går sönder, då det brukar bli en uppståndelse. Detta är för att man tar oftast för givet att det ska fungera till hundra procent. Ett tips är att se över sitt AC-system och lämna in bilen på ac-service stockholm för att göra förbättringar och undvika dyra utgifter.

Kan bli oväntade utgifter
Till exempel tappar AC ungefär 5-8% köldmedel per år vilket gör att systemet måste arbeta ännu mer för att systemet ska fungera normalt. När systemet väl har nåt gränsen kan det bli dyra utgifter som man kanske inte har räknat med. Lämna in bilen på service och få antingen en AC-rengöring eller AC-reparation.